Home   >   Kasinouutiset   >   Kasinoiden Kaytannesaannot Saivat Easan Hyvaksynnan

Uusi tutkimus Euroopan kasinoiden sääntelystä

Jore Tenkanen - 22-05-2020

Kasinosäädökset valokeilassaEurooppalainen mainostamisen standardien yhtymä (EASA), joka on markkinoinnin ehtojen noudattamista valvova järjestö Euroopassa, suoritti suoritustason väliarvioinnin tuoden esille monia tärkeitä tuloksia. Tulokset liittyvät Euroopan rahapelaamisen yhdistyksen (EGBA) rahapelejä koskevan mainonnan käytännesääntöjen mahdollisiin tuleviin vaikutuksiin Euroopan kasinomarkkinoinnin säädösten yleisessä kehittämisessä.

EGBA teetätti tutkimuksen itse tavoitteenaan saada puolueeton näkökulma käytännesääntöjen sisältämistä sääntelyohjeista. Tutkimuksessa todetaan tiivistetysti, että EGBA:n antamat käytänteet ovat sellaisinaan askel eteenpäin tiukan ja täsmällisen perusteellisuuden saralla.

Pelaajien suojelu keskeisessä osassa

Mainittujen käytännesääntöjen ytimessä on tehtävä pelaajien suojelun vahvistamiseksi. Niisä keskitytään erityisesti alaikäisten suojeluun, ja ne kehitettiin juuri tätä tarkoitusta varten Euroopan Unionin audiovisuaalisten mediapalveluiden direktiivin tarjoaman kontekstin pohjalta.

Käytännesääntöjen sisällössä tarkastellaan vahvasti ja suorasti esimerkiksi ajankohtia jotka on määrätty kasinomainonnan tarkoituksiin. Lisäksi se sisältää erityisiä ikävalvonnan suosituksia  ja suojatoimenpiteitä asetettavien ikärajoituksen ja -seulojen soveltamiseen ja käyttöön liittyen. Keskeisimmässä osassa ovat rahapelaamisen ja kasinotoiminnan mainokset, jotka näkyvät sosiaalisen median käyttäjille ja myös alaikäisille henkilöille.

Runsaasti parantamisen varaa

Tutkimuksessa nostettiin kärkevästi esille, että yhteensä viidestätoista välitutkimuksessa mukana olleesta Euroopan maasta peräti kolmessatoissa maassa ei ollut minkäänlaisia erityisesti rahapelaamista varten asetettuja säädöksiä tai vaatimuksia. Kolmestatoista maasta, joiden todettiin olevan ilman säännöstelyn tarjoamaa suojausta, kolmessa ei ollut mitään itsesääntely- tai suojausmenetelmiä käytössä.  Tutkimuksen perusteella voitiin päätellä esimerkiksi, että viidestätoista maasta, jotka ovat sosiaalisen median valvonnan valokeilassa, yhdeksän hyötyisi merkittävästi, jos EGBAN:n käytännesäännöt otettaisiin käyttöön ja sovellettaviksi kasinotoimintaan keskittyvän sääntelyjärjestelmän mukaisesti.

Sitäkin enemmän alaikäisten sääntelytoimista ja alaikäisten altistumisesta rahapelaamiselle paljasti se, että yhdessätoista viidestätoista tutkitusta maasta ei ollut minkäänlaisia keinoja käytössä kasinoiden mainoskampanjoille, mikä viittaa käytännössä siihen, että mikä tahansa itsenäinen toimija tai yritys, joka on valmis maksamaan mainonnasta, voi levittää mitä tahansa haluamaansa sisältöä kelle tahansa riippumatta kohdeyleisön iästä tai sosiaalisen vastuullisuuden suuntaviivoista.

Tutkimustulosten tultua julki EGBA:n sihteeri Martin Haijer on ilmaissut hyväksyntänsä vastuulliseen kasinomainontaan sitoutumiselle, mihin sitoutuisivat viralliset EGBA-jäsenet.

Copyright © 2021 www.online-kasinot.fi