Home   >   Kasinouutiset   >   Viral Interactive Peruuttaa Sopimuksia

Viral Interactive päättää White Label Online-kasinosopimukset

Jore Tenkanen - 23-03-2020

Viral Interactive peruu kasinosopimuksiaan Viral Interactive, joka on Finnplay Groupin tytäryhtiö, on julkaissut tiedon että se päättää kaikki white label online-kasino kumppanuutensa tänä vuonna. Se ei jatkossa myöskään tarjoa ratkaisujaan millekään toimijalle millään säännellyllä markkinalla maailmassa. Tähän on syynä eri puolilla maailmaa voimaan astuvat säännökset, jotka asettavat white label -palveluntarjoajan vastuuseen kaikista rikkomuksista.

Viral Interactiven toimitusjohtaja Martin Prantner julkaisi päätöksestä julkilausuman jossa todetaan, että Viral Intercative ei ole päätöksestä iloinen, mutta muuta vaihtoehtoa ei nähty. Realistisesti ajatellen ei ollut enää järkevää tai kannattavaa tehdä yhteistyötä niiden monien online-kasino-operaattorien kanssa, joita he olivat auttaneet käyntiin muutamana viime vuonna. Kaikki sopimukset päätetään niin pian kuin mahdollista, kussakin sopimuksessa sovitun irtisanomisjana kuluttua.

Global Gaming -sopimus päättyy välittömästi

Eräs suurimmista päättyvistä sopimuksista on  sopimus Global Gamingin kanssa. Tämä sopimus on jo päättynyt, koska sopimuksessa oli ehto jonka mukaan kumpikin osapuoli voi halutessaan päättää sopimuksen välittömästi. Molemmat osapuolet olivat tehneet yhteistyötä Ruotsin markkinoilla Nano Casino -bändin osalta heinäkuusta 2019, kun paikallinen sääntelyelin peruutti operaattorin online-kasinoluvan. Viral Interactive yritti uudelleenjulkaista alkuperäisen Ninja Casino -brändin operaattorin puolesta, mutta lupahakemus tuli hylätyksi.

Tobias Fagerlund, Global Gamingin toimitusjohtaja, on todennut että sopimuksen päättyminen surettaa heitä. Fagerlund ei kuitenkaan usko sen vaikuttavan yrityksen tuloihin merkittävästi. Yrityksessä on tehty sisäisiä uudelleenarviointeja, ja siellä uskotaan että he voivat joka tapauksessa saavuttaa vuodelle 2020 asetetut päätavoitteet.  

White Label -palvelujen tarjoajat vastuullisia

Viral Interactive ei ole ainoa white label -ratkaisujen tarjoaja, joka on vetäytynyt säännellyiltä online-kasinomarkkinoilta viime aikoina. Useat palveluntarjoajat ovat tunteneet nahoissaan tiukkenevien säännösten otteen. Iso-Britannian pelikomissio on jopa varoittanut, että he tulevat pitämään palveluntarjoajia vastuussa operaattorien sijaan, mikäli sääntöjä ei seurata. Tämä sen vuoksi, että lisenssi on white label -palveluntarjoajilla eikä operaattoreilla, ja heidän täytyy ymmärtää tämän seikan mukana tulevat vastuut, ja pystyä siirtämään tämä ymmärrys myös asiakkailleen.

Toinen suuri white label online-kasinomarkkinoilta vetäytynyt palveluntarjoaja on EveryMatrix. Heidän lisenssinsä asetettiin tauolle Iso-Britannian markkinoilla viime elokuussa, ja he vetäytyivät niiltä kokonaan syyskuussa.

Copyright © 2021 www.online-kasinot.fi